Letní tábor v Podmoklech

Vyvrcholením každého skautského roku je letní tábor. Letos jsme se utábořili na louce u  vesnice Podmokly, která se nachází nedaleko Sušice. Na malebné louce s  překrásnou přírodou a  rozličným terénem našlo svou domovinu na dva týdny 45 dětí a 15 vedoucích. Mimo společných aktivit měl každý oddíl svou velkou etapovou hru, v jejímž duchu se nesl celý tábor.

Mladší kluci (vlčata) se přenesli v  čase zpět do středověku. Jejich úkolem bylo stát se pravými rytíři kulatého stolu a získat přízeň krále Artuše. Vyrobili si z  látky rytířské obleky a nescházely ani meče a  štíty. Vlčata byla rozdělena do dvou rodů, které mezi sebou pořádaly rytířské hry, soutěže a  turnaje. Na svých železných ořích se jako správní rytíři vydali na válečné tažení na hrad Rabí. Druhý týden úspěšně dobyli rozhlednu na Sedle u  Sušice. Jejich posledním úspěšně splněným úkolem bylo nalezení zlatého grálu, aby zachránili zestárlého a  nemocného krále Artuše.

Mladší holky (světlušky) se staly cestovatelkami v  čase. Díky tomu mohly procestovat společně s  průvodkyněmi Kazi, Tetou a  Libuší staré pověsti české. V  průběhu tábora se setkaly s  nejrůznějšími postavami, které zasáhly do dějin českého národa. Jejich cesta vedla k  praotci Čechovi a jeho dcerám, za Bivojem, Horymírem nebo třeba za svatým Václavem. Společně pak s  úspěchem vyřešily nelehké úkoly, které si pro ně bájné postavy připravily.

Skautky a  skauti měli letos společné táborové téma. Na 14 dní se situovali do oblasti Japonska jako pravé gejši a  samurajové a  společnými silami se jim podařilo ochránit svou kulturu a  udržet si nezávislost před nepřátelskými vojsky cizích zemí. Vrcholem celého programu byl závěrečný sjezd řeky Otavy na raftech a  hostina, kterou pro statečné gejši a  samuraje připravil sám císař Nacochata Jemikosa I.

Letošní tábor se velice vydařil, ať už kvůli slunečnému počasí, krásnému prostředí nebo rozličnému programu. Důležité je však to, že jsme si to všichni jak se sluší a  patří užili a  odvezli si s  sebou domů spoustu zážitků a  vzpomínek, díky kterým se můžeme těšit na další skautské akce a tábory.

Poděkování patří všem rodičům, kteří nám svěřili do péče své potomky. Věříme, že všechny děti odjížděly plny krásných vzpomínek a  zážitků. Zvláště děkujeme těm rodičům, kteří nám pomohli se zbouráním a  odvozem táborového vybavení. Děkujeme také sušickému Pekařství Rendl, které se po celou tu dobu staralo o naše mlsné jazýčky a  také horažďovické firmě Bohemia Sport Trade, která nás podpořila v realizaci tábora.

vedoucí vlčat Štěpánka Purschová (Horažďovický Obzor 8/2015)

FOTKY od Lucky
FOTKY od Peťuly
FOTKY od Adél
FOTKY od Globiho
VIDEA od Adél