Informace pro ZVaS

Závody vlčat a světlušek – okresní kolo

Přihláška ke stažení: prihlaska_zvas

 odevzdat vedoucímu do 13. dubna 2018

O co se jedná?
Jsou to závody mezi skautskými oddíly z různých měst, kde si děti můžou ověřit a ukázat ostatním své dovednosti a znalosti. Závod se skládá z nejrůznějších disciplín, které by měla světluška či vlče ovládat. Tyto disciplíny, ať už se jedná o různé uzle, znalost přírody, zdravovědu, rozdělávání ohně či orientaci na mapě se děti učí v průběhu roku na schůzkách. Závod vlčat a světlušek se koná jednou za dva roky, je rozdělen na okresní, krajské a celostátní kolo. Okresní kolo se koná letos u nás v Horažďovicích a to 12. května.


Jak závod probíhá?

V našem oddíle společně rozdělíme děti do družin, které budou závodit, tzv. hlídek. Vedoucí je pak elektronicky přihlásí do závodu. Děti se pak sejdou 12. května 2018 (čas bude ještě upřesněn) u bočního vchodu ZŠ Komenského. Proběhne slavnostní nástup, kde je podmínkou mít na sobě kroj, registrace hlídek a vysvětlení pravidel. Pak v různých časech startují jednotlivé hlídky – zde je podmínkou mít na sobě během závodu střediskové tričko. Závod probíhá v Anglickém parku. Po doběhnutí poslední hlídky zhodnotí velitel a rozhodčí závodu výsledky a proběhne slavnostní vyhlášení a předání cen – opět v krojích. Ti nejúspěšnější pak postupují do krajského kola závodů, které se uskuteční 8. – 9. června v Klatovech.

Podmínky pro účast v závodu
Pokud se vaše dítě bude účastnit těchto závodů, je potřeba tuto informaci potvrdit svému vedoucímu odevzdáním přihlášky přiložené na začátku tohoto příspěvku. Dále je potřeba, aby vaše dítě mělo skautský kroj a střediskové tričko – vše nejlépe vlastní. Kdo nemá, bude si muset do těchto závodů pořídit- viz STŘEDISKOVÁ TRIKA. Skautský kroj si každý sežene sám – buď po někom, nebo ze skautského obchodu. Doporučujeme např. Limansport nebo Junshop. Držte se však krojovým řádem viz SKAUTSKÝ KROJ.

Shrnutí
Datum závodu: 12. května 2018
Datum odevzdání přihlášek: 13. dubna 2018
Podmínky pro účast: střediskové tričko, kroj