COPAK JMELÍ…

Týden před Vánoci jsme se vypravili pro jmelí, abychom měli pro lidi na Betlémské světlo a do nemocnice, kam
v rámci Světla také chodíme. Vyrazili jsme jako sedmnáctičlenný tým složený ze skautů, skautek a vlčat.

Ráno – ještě za tmy jsme se dopravili vlakem do Žichovic, odkud jsme šli pěšky okolím hradu Rabí, až jsme dorazili
k lesu jednoho z našich oldskautů. Zde několik odvážlivců na sebe navléklo sedáky a vyrazili vzhůru do stromů. My ostatní jsme pak postupně plnili káru nádhernými větvičkami jmelí.

Po úspěšném sběru jsme se vydali na takzvaný Netopýří hrádek, odkud je přenádherný výhled na hrad Rabí a jeho nejbližší okolí. Zde jsme si opekli buřty, které nás zaslouženě nasytili. Posléze jsme se vydali zpět na nádraží v Žichovicích, odkud nás vlak dovezl domů. Tam už na nás čekalo jmelí, které jsme si mohli vzít domů. Zbylé větvičky budeme rozdávat lidem v rámci Betlémského světla 23. prosince.

I přesto nebo možná právě proto, že výprava byla celkem náročná, jsme všichni byli moc rádi, jaké nám vyšlo počasí a cestou jsme si užili spoustu legrace a zábavy. Ostatně pořízené fotky vše dokazují.