ZVAS 2018

JEDEME NA KRAJ!

O druhé květnové sobotě se v Horažďovicích uskutečnilo základní neboli okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Sedmnáct soutěžních hlídek absolvovalo okruh disciplín laděných na středověké téma.

Jejich úkolem bylo obstát v základních skautských dovednostech jako například umění šifer, orientace v terénu, ošetření zranění, ale také poslání balíčku či příprava jednoduchého pokrmu. Ideálním prostředím pro tento závod se nám stal anglický park Ostrov.

Ze všech soutěžních hlídek se šesti podařilo probojovat se až do krajského kola těchto závodů. Za chlapecké oddíly jsou to na prvním místě družina Bizonů z Hlavňovic, na druhém místě horažďovičtí Tygříci a na třetím Příliv z Klatov. V dívčí kategorii do krajského kola postupují z prvního místa náš oddíl světlušek – Hvězdičky, na druhém místě pak oddíl Studánka ze Sušice a jako třetí postupuje družina Pomněnek z Hlavňovic. Tyto postupující hlídky pak znovu změří své dovednosti i s dalšími hlídkami z kraje 8. – 9. června v Klatovech.

Na závěr bychom chtěli poděkovat organizátorům celého závodu a pomocníkům na stanovištích – jak skautům, tak přátelům našeho střediska. Za poskytnutí ideálního zázemí po celou dobu akce děkujeme paní ředitelce Marcele Šmrhové, která nám umožnila pobyt v domečku školní družiny ZŠ Komenského.

Všem postupujícím hlídkám gratulujeme k úspěchům a přejeme jim mnoho štěstí i v dalším kole.