Tábor Mladíkov 2017

DO ROKA A DO DNE
Vyvrcholením každého skautského roku je letní tábor. Letos jsme pro svůj čtrnáctidenní pobyt v přírodě zvolili již léty prověřené místo nedaleko Mladíkova. Na malebné louce našlo svou domovinu na 40 dětí a 10 vedoucích. Jako každý rok, i letos o druhé prázdninové sobotě, zahájily oddíly skautů, skautek, vlčat a světlušek svou táborovou tematickou hru.

Vlčata – mladší kluci, se ocitla v tajuplných Stínadelských uličkách. Společně s Rychlými šípy v honbě za ježkem v kleci zažili nejedno dobrodružství. Aby prokázali svou statečnost a čestnost, zúčastnili se také volby Velkého Vonta, kdy mezi s sebou porovnávali síly a zápolili v nejrůznějších disciplínách – boj v kruhu nebo překážkový běh. Nakonec se jim povedlo vylovit Tleskačova ježka ve zdejší stoce (v potoce), a získat tak plán létajícího kola.

Světlušky – mladší holky, se na tomto táboře proměnily v malé indiánky. Během tábora chodily do indiánské školy a plnily „pravého indiána“, který spočíval ve zkoušení své vůle – např. mlčení, pomlouvání, pomoc druhým. Ty odvážnější si troufly i na výzvy, jako je spát sám pod širým nebem nebo zmuchlat kopřivu v dlani. Nakonec se jeden nejlepší indián stal novým šamanem kmene.

Skautky a skauti letos seskočili nad Mosambikem, kde se jako speciální vojenské jednotky snažili ukončit povstání rebelů v čele s Mugambim. Společně si děti prošly tvrdým výcvikem, kde musely projevit psychickou i fyzickou odolnost, praktickou znalost bojových formací nebo umění maskování. Dále si zkusily ostrou střelbu, nebo jaké to je sáhnout si na samé dno našich sil. Na konci děti úspěšně vystopovaly velitele Mugambiho, kterého se jim podařilo zajmout, a v zemi tak nastolily mír.

Skauti a skautky – HELL DAY

Touto cestou bych ráda poděkovala všem vedoucím, kteří kvůli táboru obětovali část svých prázdnin nebo dovolených a bez jakéhokoli nároku na honorář na tábor vyrazili, aby se o děti svědomitě starali a připravili si pro ně rozličný program tak, aby je bavil. Věříme, že všechny děti, a vlastně nejen děti, odjížděly plny krásných vzpomínek a zážitků a již teď se těší na skautské schůzky, akce, výpravy a další tábor, který nás čeká zase za rok.

Poděkování patří všem rodičům, kteří nám svěřili do péče své potomky. Zvláště děkujeme těm rodičům, kteří nám pomohli se zbouráním a odvozem táborového vybavení. Děkujeme také horažďovické firmě Bohemia Sport Trade, která nás podpořila v realizaci tábora.

FOTKY – Mára FOTKY – Globi

Štěpánka Purschová (Horažďovický obzor, srpen 2017)

MINULÉ TÁBORY

Mladíkov 2016
FOTO (Globi) FOTO (Mára)
Článek v HO (str. 13)

2015 – Podmokly

FOTO
Článek v HO (str. 11)

2014 – Vracov

FOTO (Šimon), FOTO (Štěpule)
Článek v HO (str. 10 a 11)

2013 – Mladíkov

FOTO
Článek v HO (str. 8)

 

2012 – Defurovy Lažany (Plácek)
FOTO
Článek v HO (str. 11 a 12)

2011 – Strašice
FOTO
Článek v HO (str. 11)
2010 – Mladíkov

FOTO
Článek v HO (str. 12)
2009 – Parýzek
FOTO
Článek v HO (str. 13)

2008 – Dražovice
FOTO