28.10.2016

SKAUTSKÝ KROJ

Skautský kroj je slavnostní uniformou, vizitkou každého skauta. Jedná se o reprezentativní oděv, který vyjadřuje příslušnost skauta k jeho organizaci, ukazuje jeho zdatnost a vypovídá o něm samotném.

Níže můžete zběžně nahlédnout do krojového řádu Junáka, který je nicméně upraven pro naše oddílové potřeby, neboť obsahuje prvky, které nejsou součástí původního řádu.

Kroj a jeho základní součásti

Kroj jako takový je naprostý základ a hlavními součástmi, které by ke kroji neměly chybět, jsou šátek, turbánek, šňůrka a píšťalka. Šátek se šňůrkou mají několik barevně odlišných variant, které vyjadřují stupeň zdatnosti nebo věkovou kategorii.

Barevné rozdělení šátků, šňůrek a jejich význam

Šátek

 • žlutý – světlušky, vlčata
 • hnědý – skauti, skautky, roveři
 • šedý – absolventi lesních škol

Šňůrka

 • žlutá – světlušky, vlčata, žabičky (do 10 let)
 • zelená – skautky a skauti (do 15 let)
 • světlemodrá – vodní skauti a skautky (do 15 let)
 • červená – rangers a roveři (od 15 let)
 • bílá – činovnice a činovníci (při výkonu funkce)
 • tmavomodrá – oldskauti organizovaní u OS (dle pocitu osoby starší 18 let)
Umístění nášivek a odznaků na kroji

Všechny nášivky na rukávech jsou od sebe vzdáleny 1 – 2 cm v závislosti na velikosti postavy.

Levý rukáv košile (všechny nášivky patří na středovou osu rukávu):

 1. domovenka – první v pořadí
 2. číslo oddílu – druhá v pořadí
 3. znak oddílu – třetí v pořadí
 4. znak družiny – čtvrtá v pořadí
 5. funkční štítek skautů – pátý v pořadí
 6. funkční štítek činovníků – čtvrtý v pořadí

Pravý rukáv košile (všechny nášivky patří na středovou osu rukávu):

 1. znak WOSM/WAGGGS – první v pořadí
 2. Tři orlí pera – druhý v pořadí
 3. znaky vzdělávacích akcí – třetí v pořadí
 4. výzvy nebo odborky – čtvrtý v pořadí
  • maximálně tři v jedné řadě
  • členové Junáka starší 18 let tyto znaky nenosí

Levá strana košile

 • slibový odznak skautů (na středové ose nad patkou kapsy)
 • služební léta (na pravém středovém okraji patky kapsy)
  • kovový lipový lístek, nosí se řapíkem dolů
  • bronz = 1 rok, stříbro = 5 let, zlato = 10 let
 • čekatelský, vůdcovský nebo instruktorský odznak (na středu kapsy)

Pravá strana košile

 • mezinárodní domovenka (těsně nad patkou kapsy na středové ose)
 • kvalifikační odznaky – stupně stezky (na středu kapsy)
 • příležitostné a účastnické nášivky (nad patkou kapsy) – Ivančena a podobné akce
 • příležitostný odznak (na patce kapsy blíže ke středu)

Tato webová aplikace na stránkách http://kroj.skauting.cz/ vám mnohé usnadní. Stačí vybrat typ nášivky a aplikace vám ukáže její správné místo. Můžete si zde dokonce sestavit celý svůj kroj pro konkrétní oddíl.

VZORY KROJŮ PRO SKAUTSKÉ STŘEDISKO PRÁCHEŇ