28.10.2016

BENEFITY ČLENSTVÍ

SKAUTSKÁ TELEFONNÍ SÍŤ

Skautská telefonní síť je připravena otevřít se všem skautům a nabídnout jim celou řadu výhod. Jednoduše řečeno je to možnost telefonovat levněji. A o dost!

Co STS je a jak funguje?

Skautská telefonní síť je soubor zvýhodněných firemních tarifů, které nabízí T-mobile Junáku. Jak u hlasových, tak internetových tarifů je cena paušálu o 50-70% nižší. Další výhody zahrnují:

  • Volání ve „firemní síti“ (tedy všem zapojeným skautům) zdarma, bez omezení.
  • O 30% nižší cena hovorného po vyčerpání volných minut
  • Levnější zahraniční hovory
  • Levnější datové služby

Pro administraci sítě, konfortní předávání faktur a nastavování jsou k dispozici nástroje v systému skautIS. Na jednom místě je tedy možné sledovat a kontrolovat všechno.

V případě potřeby je k dispozici naše administrátorka Jana Hořáková tel. číslo 734 796 339, e-mail telefony@skaut.cz
CENÍK SLUŽEB NALEZNETE ZDE – POUZE PRO REGISTROVANÉ: CENÍK
Více informací naleznete na skautské křižovatce nebo u svého vedoucího.

 

SKAUTSKÁ ENERGIE

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky – tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využíta také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz.

V kostce

Konkurence na trhu s energiemi je vysoká. Na vzájemném soupeření dodavatelů může vydělat zákazník, kterému jsou předkládány čím dál lepší nabídky. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale co když do hry vstoupí naše organizace s 60 000 členy (včetně vazeb na jejich blízké?). Potom se nám podaří vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční!

Kolik ušetříme?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná.

Mít vše pod vlastní kontrolou

Pokud se chcete připojit ke Skautské energii, nemusíte uzavírat smlouvu přes Junáka, jak je tomu například v případě STS, ale uzavíráte ji přímo s daným dodavatelem. Samozřejmě s vyjednanými výhodnými podmínkami.

Výpověď ze stávající smlouvy

Svou stávající smlouvu můžete vypovědět sice sami, ale jednodušší je dát novému dodavateli plnou moc k vyřízení celé záležitosti (a ten pak vše zařídí za vás). U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku.

Žádné skryté poplatky

Služba nebude obsahovat žádné skryté poplatky.

Stále výhodné

Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva totiž bude uzavřená pouze na rok. Junák pak udělá opět nové výběrové řízení, čímž vám znovu vyjedná nejlepší možné podmínky. Smlouva se vám pak automaticky převede na novou, aniž byste museli cokoliv dělat.

Kdo jsou dodavatel a partner služby?

V roce 2017 vyhrála výběrové řízení na dodavatele energií pro projekt Skautská energie na rok 2018 společnost Centropol.

Vstup do projektu Skautská energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku za každou spotřebovanou MWh 25 Kč.

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajistí partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI), která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák s ní uzavřel smlouvu. TGI zajišťuje pro skauty servis s vypovězením smluv a převodem k novému dodavateli a do budoucna pak call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák bude samozřejmě dohlížet na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.