5.3.2016

SKAUTSKÁ IDEA

„Skauting je cesta… je to cesta k lepšímu životu, lepším lidem a lepšímu světu.
Děti jsou součástí party a v ní se pomocí her učí nejen novým dovednostem, ale i spolupráci, toleranci a jiným důležitým vlastnostem. Je to hlavně o přátelství, získat kamarády na celý život, takové kamarády, kteří se k vám neobrátí zády – to je k nezaplacení.“

POKŘIKY

Středisko

„Práchni zdar! Práchni zdar! Práchni, Práchni, Práchni zdar!“

Hvězdičky

„Nás je holek celá banda, vládne u nás jenom sranda. Běháme a soutěžíme, ničeho se nebojíme, každý problém vyřešíme.“

Tygříci

„My jsme tygři šavlozubí, nikdy nás nic nezahubí,
na výpravy jezdíme a rádi se bavíme.
Jo, to jsme prostě my, ou jé!“

Modré perly

„My jsme želvy modrý a jsme ve všem dobrý
a co zrovna neumíme to se brzo naučíme!“

 

PODÁVÁNÍ RUKY

Skauti si mezi sebou podávají levou ruku (od srdce) se zkříženými malíčky. Lord Baden-Powell se ve své knize „Skauting pro chlapce“ pouze uvádí, že skauti si podávají levou ruku, ale dál to nijak nevysvětluje.

Slovní pozdrav: Nazdar!

Tradované vysvětlení je, že levá ruka je blíže k srdci a zkřížený malíček je znamením bratrství a sounáležitosti mezi všemi skauty. Zkřížené malíčky jsou výsadou snad jen českých skautů, možná ještě nanejvýš středoevropských. Zkřížené údajně proto, že v době totality byly jasným zařazením o jeho nositeli.

 

SKAUTSKÝ SLIB

Odznak světlušek

Odznak vlčat

Odznak skautek

Odznak skautů

„Slib můžeš složit jen tehdy, dokončil(a)-li jsi úspěšně nováčkovskou zkoušku a vedoucí Tě ke složení slibu vyzval.“

„Složením slibu vstupuješ do celosvětového společenství skautů a skautek a bereš na sebe nelehký závazek, který Tě bude provázet po celý život (protože tento slib Tě nezavazuje jen, když se účastníš nějaké skautské akce, ale kdykoliv a kdekoliv), a že vedení oddílu od Tebe s důvěrou očekává, že budeš dobrým příkladem pro všechny ostatní členy, zejména pro ty, kteří jsou ještě nováčky.“

 

SKAUTSKÁ HYMNA

    1. Junáci vzhůru volá den,
     luh květem kývá orosen.
     Sluníčko blankytem pílí,
     před námi pouť vede k cíli.
     Junáci vzhůru volá den,
     junáci vzhůru volá den!

    

   1. Junáci vzhůru volá den!
    Buď připraven, buď připraven!
    V obraně dobra a krásy,
    dožiješ vlasti své spásy.
    Junáci vzhůru volá den,
    buď připraven, buď připraven!

SKAUTSKÁ VEČERKA

    1. Zapad den, slunka svit
     vymizel z údolí, z temen hor
     odpočiň každý kdos boží tvor.

    

   1. V lesa klín padl stín
    hasne již vatry zář svatý mír
    kráčí z hor usíná boží tvor.

 

SVĚTLUŠKY

Zákon světlušek

1. světluška mluví pravdu

2. světluška je poslušná

3. světluška pomáhá jiným

4. světluška je statečná a veselá

5. světluška je čistotná

Heslo světlušek

„Pamatuj!“

Příkaz světlušek

„Buď lepší dnes než včera!“

Slib světlušek

„Slibuji,

že vždycky budu dobrou dcerkou své vlasti,
že budu poslušna zákona světlušek.

(K tomu mi dopomáhej Bůh.)“

 

Pozdrav světlušek (dva prsty jako dvě části slibu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav vlčat (vlčí uši, dvě části slibu)

VLČATA

Zákon vlčat

„Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.“

Heslo vlčat

„Naší nejlepší snahou buď čin!“

Denní příkaz

„Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!“

Slib vlčat

„Slibuji,

že se budu snažit být dobrým synem své vlasti
a poslušným vlčetem své smečky,
že každý den vykonám dobrý skutek.

(K tomu mi dopomáhej Bůh.)“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAUTI A SKAUTKY

Skautský zákon

1. skaut je pravdomluvný

2. skaut je věrný a oddaný

3. skaut je prospěšný a pomáhá jiným

4. skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

5. skaut je zdvořilý

6. skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

7. skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8. skaut je veselé mysli

9. skaut je šetrný

10. skaut je čistý v myšlení slovech i skutcích

„Dívky a ženy, členky Junáka, používají znění v ženském rodě.“

Heslo skautů

„Buď připraven!“

Denní příkaz

„Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!“

Skautský slib

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

(K tomu mi dopomáhej Bůh.)“

 

Pozdrav skautů/skautek (tři části slibu, silnější chrání slabšího – palec na malíčku)