PERLY

Tábor Podmokly 2015 – Gejši

Vedoucí

bara

Barbora Matějková – Bára
Funkce: hlavní vedoucí
Kvalifikace: VZ, ZK
Kontakt: barboraa.matejkova@gmail.com

 
harry

Mirka Nováčková – Harry
Funkce: zástupce vedoucí
Kvalifikace: VZ, ZK
Kontakt: 728 682 678, m.n.90@seznam.cz

 
jana

Jana Vorudová – Janina
Funkce: vedoucí
Kvalifikace: ČZ
Kontakt:
JaninkaVorudova@seznam.cz

 

„Skauting je parta a příležitost.

Skauting jsou přátelé, kamarádi, společenství.

Skauting je příležitost rozvíjet se, žít naplno, zábavně a zajímavě, tvořit lepší svět tím, že vezmu svůj život do vlastních rukou.

Skauting je možnost podívat se za hranice všedních dnů a navázat přátelství na celý život.“

Kdo sem chodí?

Náš skautský oddíl Perly je tvořen mladšími skautkami – holky od 12 do 15 let. Chod oddílu mají na starosti 3 vedoucích, kteří mají několikaletou praxi ve vedení oddílu.

Schůzky

Každý pátek ve školním roce
od 17:00 do 19:00 v Domečku na Panské.
O prázdninách se schůzky nekonají.

Oddílová činnost

Snažíme se, aby program schůzek byl všestranný a pestrý. Náplní schůzek jsou například pohybové hry, aktivity na rozvoj vyjadřování, komunikace, kreativity, spolupráce a logického myšlení. Děti se učí poznávat přírodu a také spoustu skautských dovedností, jako jsou práce s mapou, šifrování, uzlování či základy ekologie a zdravovědy. Celý rok je také protkán různými dobročinnými akcemi, kterých se pravidelně účastníme, například Daruj hračku, Velikonoční skautské kuřátko, Postavme školu v Africe nebo Kapka naděje. Skautský rok potom vrcholí na čtrnáctidenním letním táboře, kam jezdí celé středisko.

Slovníček

Vůdcovská zkouška (VZ)
= kvalifikace pro práci s dětmi, akreditována MŠMT, obsahuje zkoušku z pedagogiky, psychologie, metodiky práce s dětmi, práva, hospodaření, skautské historie a idey, táboření a zdravovědy
Čekatelská zkouška (ČZ)
= základní zkouška pro práci s dětmi ve skautu, je podmínkou pro splnění vůdcovské zkoušky, skládá se také z více částí a je akreditována MŠMT
Zdravotnický kurz (ZK)
= absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na akcích pro děti a mládež, ovládá a poskytuje první pomoc, vedoucí jsou školeni každé 4 roky