30.4.2016

LETNÍ TÁBORY

106106

AKTUÁLNÍ INFO

LETNÍ TÁBOR MIROTICE 2018

Datum: 6. – 20. července 2018

Přihláška ke stažení: Tábor Mirotice 2018
Orientační seznam věcí ke stažení: Seznam věcí

Vážení rodiče, milí bratři a sestry,

letošní tábor se uskuteční na louce u obce Lučkovice nedaleko Mirotic. Nástup na tábor je v pátek 6. července 2018. Sraz na hromadný odjezd vlastními vozy je v 15.00 na parkovišti před restaurací U Hlaváčků. Prosíme o dodržení tohoto odjezdu a neplánování vlastních příjezdů z organizačních důvodů a rovněž z důvodu úzké cesty na louku, kde se nevyhnou dvě auta. Tábor pro děti končí v pátek 20. července 2018 ve 14.00. Zde bychom Vás poprosili o pomoc s bouráním, odvozem a skládáním vybavení.

Kromě toho Vás prosíme, abyste termín tábora respektovali a uvědomili si, že pokud dítě přijede jen na část tábora, přijde o možnost plnohodnotně se účastnit celotáborové hry. Dále to způsobí potíže vedoucím, pro které je těžké připravovat etapovou hru, když se počet dětí na táboře mění. Pokud se přeci jen vyskytnou naléhavé důvody, prosíme Vás, abyste škrtli datum v přihlášce a napsali tam den změněného odjezdu či příjezdu a cenu, kterou hradíte. Pro kratší pobyt na táboře se vypočítává podle vzorce 300 + 150 * počet dní (včetně dne odjezdu a příjezdu).

Cena tábora zůstává stanovena na 2 100 Kč. Jedná se o částku, která pokryje základní materiální a potravinové zajištění tábora a nájem za louku. Všichni vedoucí působí na táboře ve svém volnu, bez jakéhokoli nároku na mzdu.

Jediný návštěvní den na táboře bude v sobotu 14. 7. 2018 od 15.00 do 18.00. Prosíme o respektování tohoto, aby nedocházelo k narušování programu tábora.

Organizátor tábora nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození věcí účastníků.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí oddílu, který Vaše dítě navštěvuje, nebo na vedoucího střediska a tábora.

Děkujeme za spolupráci a Vaši důvěru.

Za středisko Prácheň

Martin Pompl
tel.: 722 739 855
e – mail: popel.pompl@seznam.cz

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY A PLATBY TÁBORU

Přihlášku na letní skautský tábor, Zprávu obvodního dětského lékaře a Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte zdravotníkovi akce odevzdejte do pátku 1. 6. 2018 vedoucímu oddílu. Uvedené dokumenty prosím odevzdejte pouze jemu, aby nedocházelo ke zmatkům.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte vyplňte 6. 7. 2018. Toto prohlášení odevzdává dítě v den nástupu na tábor, jinak by nemělo smysl.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti předložíte lékaři, aby Vám mohl vyplnit Zprávu obvodního dětského lékaře (Žádost si lékař nechává).

Platba tábora:

Je třeba ji uskutečnit stejně jako odevzdání přihlášky, tedy do 1. 6. 2018.

Tábor lze platit a) hotově, kdy peníze odevzdáte s přihláškou nebo b) převodem, kdy v momentě odevzdávání přihlášky jsou již peníze poukázány na účet. Zvolený způsob platby prosím poznamenejte do Přihlášky.

Pokud potřebujete fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte vedoucího tábora.

Konečné vyúčtování skautského tábora bude známo do konce srpna. V případě přebytkového rozpočtu pochopitelně můžete a) nechat si vrátit poměrnou částku nebo
b) přenechat nám poměrnou částku darem. V případě přebytku např. 4 000 Kč se při odhadované účasti 40 dětí tedy bude jednat o 100 Kč. Zvolenou možnost rovněž prosím poznamenejte do přihlášky.

Číslo účtu: 2400489342/2010 Fio banka

Variabilní symbol: rodné číslo a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte

 

MINULÉ TÁBORY

Mladíkov 2017
FOTO (Globi) FOTO (Mára)
Článek v HO (str. 10)

Mladíkov 2016
FOTO (Globi) FOTO (Mára)
Článek v HO (str. 13)

2015 – Podmokly
FOTO
Článek v HO (str. 11)

2014 – Vracov
FOTO (Šimon), FOTO (Štěpule)
Článek v HO (str. 10 a 11)

2013 – Mladíkov
FOTO
Článek v HO (str. 8)

 

2012 – Defurovy Lažany (Plácek)
FOTO
Článek v HO (str. 11 a 12)

2011 – Strašice
FOTO
Článek v HO (str. 11)

2010 – Mladíkov
FOTO
Článek v HO (str. 12)

2009 – Parýzek
FOTO
Článek v HO (str. 13)

2008 – Dražovice
FOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tábor Mladíkov 2017

DO ROKA A DO DNE Vyvrcholením každého skautského roku je letní tábor. Letos jsme pro svůj čtrnáctidenní pobyt v přírodě zvolili již léty prověřené místo nedaleko Mladíkova. Na malebné louce našlo svou domovinu na 40 dětí a 10 vedoucích. Jako každý rok, i letos o druhé prázdninové sobotě, zahájily oddíly skautů, skautek, vlčat a světlušek Přečíst si víc o<br>Tábor Mladíkov 2017[…]

Posted in Aktuálně, Pro členy, Pro zájemce | Tagged , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem
Tábor Mladíkov 2017

Dva týdny offline

Nikoho již asi nepřekvapí, že se horažďovičtí skauti vydali začátkem prázdnin na letní tábor. Strávit čtrnáct dní v krásné šumavské přírodě s partou správných lidí je totiž událost, od které nelze upustit. Po letech jsme se vrátili na louku pod obcí Mladíkov poblíž Vacova. V podsadových stanech zde přebývalo přes třicet dětí a více než Přečíst si víc oDva týdny offline[…]

Posted in Aktuálně, Pro členy, Pro zájemce | Tagged , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dva týdny offline

Letní tábor v Podmoklech

Vyvrcholením každého skautského roku je letní tábor. Letos jsme se utábořili na louce u  vesnice Podmokly, která se nachází nedaleko Sušice. Na malebné louce s  překrásnou přírodou a  rozličným terénem našlo svou domovinu na dva týdny 45 dětí a 15 vedoucích. Mimo společných aktivit měl každý oddíl svou velkou etapovou hru, v jejímž duchu se nesl celý Přečíst si víc oLetní tábor v Podmoklech[…]

Posted in Aktuálně, Pro členy, Pro zájemce | Tagged , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní tábor v Podmoklech

Letní tábor Vracov 2014

Od 5. do 19. července tábořilo 60 skautů, skautek, vlčat a světlušek z Horažďovic na louce ve Vracově nedaleko Plánice. Nechybělo nic – slunce, déšť, bláto, spálená záda, kouř táborového ohně, hry, závody, koupání, kytara, výlety, hlídky, přepady, smích, skautský slib, vynikající táborová kuchyně i spousta dobře odvedené práce vedoucích a roverů.   To vše Přečíst si víc oLetní tábor Vracov 2014[…]

Posted in Aktuálně | Tagged , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní tábor Vracov 2014