LETNÍ TÁBORY

106

AKTUÁLNÍ INFO

LETNÍ TÁBOR MLADÍKOV 2017
Datum: 8. – 22. července 2017

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR KE STAŽENÍ ZDE: prihlaska_Mladikov_2017

Vážení rodiče, milí bratři a sestry,

letošní tábor se uskuteční na prověřené louce u obce Mladíkov nedaleko Vacova. Nástup na tábor je v sobotu 8. 7. 2017. Sraz na hromadný odjezd vlastními vozy je v 15.00 na parkovišti před restaurací U Hlaváčků. Prosíme o dodržení tohoto odjezdu a neplánování vlastních příjezdů z organizačních důvodů a rovněž z důvodu úzké cesty na louku, kde se nevyhnou dvě auta. Pokud by se přesto vyskytly nepřekonatelné důvody pro individuální příjezd na tábor, dejte nám to vědět. Tábor pro děti končí v sobotu 22. 7. 2017. Zde bychom Vás poprosili o pomoc s bouráním, odvozem a skládáním vybavení.

Kromě toho Vás prosíme, abyste termín tábora respektovali a uvědomili si, že pokud dítě přijede jen na část tábora, přijde o možnost plnohodnotně se účastnit celotáborové hry. Dále to způsobí potíže vedoucím, pro které je těžké připravovat etapovou hru, když se počet dětí na táboře mění. Pokud se přeci jen vyskytnou naléhavé důvody, prosíme Vás, abyste škrtli datum v přihlášce a napsali tam den změněného odjezdu či příjezdu a cenu, kterou hradíte. Pro kratší pobyt na táboře se vypočítává podle vzorce 300 + 150 * počet dní (včetně dne odjezdu a příjezdu).

Cena tábora zůstává stanovena na 2 100 Kč. Jedná se o částku, která pokryje základní materiální a potravinové zajištění tábora a nájem za louku. Všichni vedoucí působí na táboře ve svém volnu, bez jakéhokoli nároku na mzdu.

Jediný návštěvní den na táboře bude v sobotu 15. 7. 2017 od 15.00 do 18.00. Prosíme o respektování tohoto, aby nedocházelo k narušování programu tábora.

Organizátor tábora nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození věcí účastníků.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí oddílu, který Vaše dítě navštěvuje, nebo na vedoucího střediska a tábora.

Děkujeme za spolupráci a Vaši důvěru.

Za středisko Prácheň

Martin Pompl
tel.: 722 739 855
e – mail: popel.pompl@seznam.cz

Přihlášku na letní skautský tábor, Zprávu obvodního dětského lékaře a Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte zdravotníkovi akce odevzdejte do pátku 26. 5. 2017 vedoucímu oddílu. Uvedené dokumenty prosím odevzdejte pouze jemu, aby nedocházelo ke zmatkům.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte vyplňte 7. 7. 2017. Toto prohlášení odevzdává dítě v den nástupu na tábor, jinak by nemělo smysl.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti předložíte lékaři, aby Vám mohl vyplnit Zprávu obvodního dětského lékaře (Žádost si lékař nechává).

 

Platba tábora:

Je třeba ji uskutečnit stejně jako odevzdání přihlášky, tedy do 26. 5. 2017.

Tábor lze platit a) hotově, kdy peníze odevzdáte s přihláškou nebo b) převodem, kdy v momentě odevzdávání přihlášky jsou již peníze poukázány na účet. Zvolený způsob platby prosím poznamenejte do Přihlášky.

Pokud potřebujete fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte vedoucího tábora.

Konečné vyúčtování skautského tábora bude známo do konce srpna. V případě přebytkového rozpočtu pochopitelně můžete a) nechat si vrátit poměrnou částku nebo
b) přenechat nám poměrnou částku darem. V případě přebytku např. 4 000 Kč se při odhadované účasti 40 dětí tedy bude jednat o 100 Kč. Zvolenou možnost rovněž prosím poznamenejte do přihlášky.

Číslo účtu: 2400489342/2010 Fio banka

Variabilní symbol: rodné číslo a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte

 

MINULÉ TÁBORY

Mladíkov 2016
FOTO (Globi) FOTO (Mára)
Článek v HO (str. 13)

2015 – Podmokly

FOTO
Článek v HO (str. 11)

2014 – Vracov

FOTO (Šimon), FOTO (Štěpule)
Článek v HO (str. 10 a 11)

2013 – Mladíkov

FOTO
Článek v HO (str. 8)

 

2012 – Defurovy Lažany (Plácek)
FOTO
Článek v HO (str. 11 a 12)

2011 – Strašice
FOTO
Článek v HO (str. 11)
2010 – Mladíkov

FOTO
Článek v HO (str. 12)
2009 – Parýzek
FOTO
Článek v HO (str. 13)

2008 – Dražovice
FOTO