Dva týdny offline

Nikoho již asi nepřekvapí, že se horažďovičtí skauti vydali začátkem prázdnin na letní tábor. Strávit čtrnáct dní v krásné šumavské přírodě s partou správných lidí je totiž událost, od které nelze upustit. Po letech jsme se vrátili na louku pod obcí Mladíkov poblíž Vacova. V podsadových stanech zde přebývalo přes třicet dětí a více než deset vedoucích a dalšího personálu.

ho_skauti_fotkaV programu proběhla oproti předchozím rokům drobná změna, kdy skauti a skautky měli většinu programu společného. Na začátku tábora ztroskotali na pustém ostrově a jejich úkolem nebylo nic jiného, než zde přežít. Na začátku si proto postavili chýše a vydali se na obhlídku ostrova. Také si museli obstarat jídlo a samozřejmě jej upravit.

Na větší putování vyrazily světlušky, a to rovnou kolem světa. Navštívily například Indii, Thajsko, Tibet nebo Řecko. Dostaly tak možnost poznat část tamějších kultur, zvyků a jídel.

Cestovala i vlčata, a sice po moři jako piráti toužící po pokladu. Bojovaly proti sobě dvě posádky a na ostrovech, kde zakotvily, musely plnit úkoly vedoucí k získání pokladu. Aby se děti v rámci celého střediska lépe poznaly, vložili jsme i bloky programu pro celý tábor.

Na závěr zbývá poděkovat firmám Bohemia Sport Trade a VAKBAU, které nás podpořily v realizaci tábora. Nemenší poděkování patří rodičům, kteří nám dali důvěru při svěření svých potomků do naší péče. Obzvlášť pak děkuji těm rodičům, kteří nám pomohli s bouráním tábora a následným skládáním věcí. Rovněž děkuji kolegům vedoucím, kteří kvůli táboru obětovali část svých prázdnin nebo dovolených a bez jakéhokoli nároku na honorář na tábor vyrazili.

Za středisko Prácheň Martin Pompl (Horažďovický Obzor 7/2016)