18.2.2016

SKAUTING OD ZAČÁTKU DO DNEŠKAVZNIK V ANGLII

Skauting založil angličan Robert Baden Powell (B.-P.). Byl vojenským důstojníkem a vyznačoval se svými výbornými schopnostmi zvěda (z anglického originálu „scout“). Z jeho největších úspěchů stojí za zmínku především velení městu Mafeking v Jižní Africe, které odolávalo dlouhé měsíce více než desetinásobné přesile búrských obléhatelů, dokud nebylo osvobozeno britskými posilami. Při obraně města používal B.-P. skupiny mladých chlapců, kteří fungovali jako zvědové a doručovatelé důležitých vojenských zpráv.

Po návratu do Anglie se B.-P. stal hrdinou a pro mnoho chlapců se stal vzorem. Nejenom kvůli vojenským úspěchům, ale díky příručkám o stopování a životě v divočině napsaným pro vojenské zvědy, které však nadchly i chlapce v Anglii. Rozhodl se využít svých zkušeností z Afriky a pro téměř dvě desítky chlapců uspořádal v létě 1907 na ostrově Brownsea na jihu Velké Británie tábor, kde je učil dovednostem skauta. A zde vlastně vznikl skauting a myšlenka B.-P. nabídnout jej chlapcům v celé zemi. V roce 1908 sepsal knihu Scouting For Boys (Skauting pro chlapce), která se stala hitem mladých.

Kniha oslovila také děvčata a když se v roce 1909 ukázaly dívčí družiny na setkání skautů, které B.-P. uspořádal, přijal je také do skautské organizace. Jejich vedení později převzala manželka B.-P., Olave. To už skauting oslovoval tisíce mladých lidí, začal se šířit do celého světa a B.-P. se mu věnoval naplno. V roce 1920 se
v Londýně konalo první celosvětové setkání skautů – 
jamboree, které se od té doby koná každé čtyři roky.

Skauting je ovlivněn ještě jedním významným myšlenkovým proudem. Jeho zakladatelem je americký spisovatel, malíř a přírodovědec Ernest Thompson Seton. Ten se nechal inspirovat životem Indiánů a v roce 1902 založil hnutí Woodcraft Indians. S mladými kluky se učil přežívat v přírodě a poznávat ji. Mezi jeho nejznámější knihy patří Kniha lesní moudrosti.

POČÁTKY SKAUTINGU V ČECHÁCH

Zakladatelem českého skautingu je středoškolský profesor tělocviku Antonín Benjamin Svojsík. Myšlenka skautingu ho zaujala, odjel se inspirovat přímo do Velké Británie a skauting pak přizpůsobil českým poměrům a přidal k němu národní tradice. Byla založena česká skautská organizace s názvem Junák. Naší „skautskou biblí“ se stala Svojsíkova kniha Základy junáctví. Na první tábor vyrazil Svojsík s několika hochy v roce 1912 pod hrad Lipnici. Mezi jeho účastníky patřil např. i básník Jiří Wolker.

Český skauting si ale historií musel razit těžkou cestu. Třikrát se stal nepohodlným pro své demokratické smýšlení a třikrát byl v českých zemích zrušen. Poprvé v roce 1940 nacisty. Obnoven byl v roce 1945 a do svého dalšího zákazu komunistickým režimem v roce 1951 oslovil 400 000 mladých. V roce 1968 slaví skauting nakrátko své další vzkříšení, do roku 1970. Mnoho skautských vůdců bylo pronásledováno režimem. Přesto některé oddíly i nadále fungovaly v utajení. Třetího obnovení se český skauting dočkal po sametové revoluci v roce 1989.

SKAUTING DNES

Dnes je na světě více než 40 milionů skautů a skautek a s výjimkou několika zemí s totalitním režimem ho najdete všude. Existují dvě mezinárodní skautské organizace -chlapecká a dívčí. Chlapecká je označována jako WOSM (World Organisation of Scout Movement) a dívčí WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Novodobá historie českého Junáka se píše od Sametové revoluce v roce 1989. Junák -český skaut, z. s., jak zní oficiální název naší organizace, má dnes více než 45 tisíc členů.