28.10.2016

ČLENSKÁ REGISTRACE

Registrace ke stažení zde: registrace_2020

Základním registračním poplatkem je 500 Kč, což je částka, která pokryje základní náklady. Výše částky zůstává stejná jako v předchozím roce.
Veškeré finance, se kterými hospodaříme, jsou do poslední koruny využity na naše činnosti s dětmi, o čemž se dozvíte níže.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A POPLATKU: do 20. 12. 2019

(registraci odevzdávejte na schůzkách či po osobní domluvě)

 

KDE ZÍSKÁVAT INFORMACE O STŘEDISKU A ODDÍLECH

O STŘEDISKU

Středisko funguje jako právní subjekt dětské organizace Junák – český skaut (největší dětská organizace v ČR). S tím souvisí řada práv i povinností (můžeme žádat o dotace a příspěvky, ale také musíme vést účetnictví a podávat daňová přiznání). Tuto činnost zajišťuje vůdce střediska, jeho zástupce a střediskový hospodář.

Funkce v roce 2020

Vůdce střediska: Martin Pompl
Zástupce vůdce střediska: Šimon Matějka
Hospodář střediska: Martin Pompl

O veškerou činnost s dětmi se starají zejména vedoucí oddílů a roveři (mladiství ve věku 15–18 let). Všichni vedoucí skládají oficiální skautské zkoušky. První zkouškou potřebnou k tomu, aby mohli pomáhat u oddílů, je čekatelská zkouška (ČZ), která ověří jejich stručný přehled v oblasti psychologie, metodiky práce s dětmi, zdravovědy, bezpečnosti atd. Druhým stupněm je vůdcovská zkouška (VZ), která tato témata testuje mnohem více do hloubky a má akreditaci od MŠMT. Součástí vůdcovské zkoušky je zdravotnický kurz pořádaný Českým červeným křížem. Dále své vzdělání vedoucí doplňují na různých seminářích a kurzech práce s dětmi.

Č.  ODDÍL  NÁZEV  VEDENÍ
1.  Světlušky  Hvězdičky  Lucie Šatrová (VZ), Alena Matějčková, Johana Matějková
2.  Skauti a skautky  Modré Perly  Jakub Kučera (ČZ), Marek Cvach (VZ), Jan Forman,
Viktor Kučera, Lukáš Reisinger, Anna Králová, Julie Králová
3.  Vlčata  Tygříci  Jan Grolmus (VZ), Štěpánka Purschová (VZ),
Štěpán Medek (VZ), Kryštof Francl

Skautské středisko Prácheň je nezisková organizace, jediným příjmem financí je část členských příspěvků. Jejich zbytek se nám vrátí v podobě dotací z ústředí Junáka. Snažíme se proto získávat finanční prostředky z dalších dotací a příspěvků. Veškeré finance jsou potom použity na nákup vybavení, které vede ke zkvalitnění aktivit. Vedoucí pracují s dětmi na základě vlastního nadšení a přesvědčení, bez nároku na honorář. Tedy veškeré peníze slouží k provozu klubovny a střediska, k nákupu materiálu pro naši činnost a dalšího majetku potřebného k práci s dětmi.

POČET ČLENŮ STŘEDISKA

V roce 2019 se registrovalo přes 100 členů. Již několik let se tedy členská základna rozrůstá.