24. Setkání skautů na Otavě je za námi!

Víkend s králem Artušem

První týden v dubnu Horažďovice přivítaly skauty z blízkého i dalekého okolí, aby se společně zúčastnily již 24. Setkání skautů na Otavě. Tento rok se nadšení účastníci přesunuli do dob vlády krále Artuše, kde bylo jejich úkolem plnit královy příkazy či dokonce vládnout celé Anglii.

V pátek večer se jednotlivé skupinky vydaly plnit nejrůznější úkoly. Jejich vytouženým cílem bylo pasování na rytíře kulatého stolu. Druhý den se týmy přesunuly již na samý konec doby vládnutí krále Artuše, aby bojovali o následnictví po jeho smrti. Úkolem bylo během dopoledne získat jak přízeň lidu, tak i ukrytou korunu krále Artuše.

V odpoledním programu je pak čekaly další tradiční skautské hry. Celý program završila divadelní komedie s názvem ,,Víš jak, brácho, legenda o Artušovi!‘‘ v podání horažďovických skautských vedoucích.

Slavnostní vyhlášení výsledků a rozloučení proběhlo večer při slavnostním táboráku.  Velké poděkování patří ZŠ Komenského a SŠ Horažďovice za poskytnutí prostorů k ubytování návštěvníků a také organizátorům, bez kterých by akce nemohla proběhnout.

Za středisko Prácheň Kryštof Francl

Fotografie z celé akce naleznete ZDE.